Praktisk information

Kontingent

Kontingent:
Senior roere 525 kr. pr. kvartal
Passive 300 kr. pr. år
Mini- og ungdomsroere 100 kr. pr. år
Fitness medlemmer 600 kr. pr. år
Skabsleje 100 kr. pr. år
Nøgle app eller nøglebrik: 100 kr.

Kontingent skal indbetales til Bankkonto: Danske Bank Reg. nr. 9570 konto nr. 13239045

Kassereren står for udleje af skabe i omklædningsrum, samt salg af nøglebrik / nøgleapp. som giver fri adgang til klubben.

Kontingent for senior roere betales kvartalsvis forud.

Indmeldelsesblanket

Kommandoer

Formål At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. Læs om kommandoerne i denne pdf-fil: Kommandoer

Du kan printe instruktionskortet ud, så du kan følge med i hvor langt du er i instruktionen.

Åben Instruktionskort

Vores lokalfarvand

Roklubbens lokalfarvand strækker sig fra Dæmningen til Prøvestenen i nord til Dragør Søbad i syd.

I lokalfarvandet er der flere steder hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Det kan være sten, lave broer og et utal af andre brugere af området.

Klik på dette link for at se et interaktivt kort der viser hvor de største problemer er og beskriver problemerne. Klik / tryk på den blå markør, og læs beskrivelsen.

Svømmeprøve

For at ro kræver det, at man kan svømme 300 m.

Henvend dig til livredderen i din lokale svømmehal og få ham/hende til at kontrollere, at du svømmer 300 m.

Få en kvittering/bevis herpå – det kan bare være en lap papir med svømmehallens stempel og underskrift.

Blanketten afleveres til rochefen.

Her er Svømmeprøvebevis til udprintning

Instruktion

Det er vigtigt for at blive en god roer, at teknikken er i orden, og derfor får alle en grundig instruktion.

Ro-instruktionen starter på land i romaskine og med undervisning i materiel og sikkerhed.

Derefter er der instruktion i bådene. Vi starter med en tur lige udenfor havnen, hvor vi øver rotaget. Derefter ros længere ture, hvor instruktøren sørger for, at den nye roer får noget rutine.

Regn med 6-7 roture, før du har lært at ro.

Instruktionen foregår i 2 eller 4 åres inriggere, som er en bred og stabil bådtype med plads til flere roere samt én styrmand.

Instruktionen koster 600 kr. inkl. en måneds kontingent.

Klubbens instruktører

Oversigt over klubbens instruktører