Fakta om klubben

Adresse

Rolubben Øresund
Kastrup Gamle Lystbådehavn
Amager Strandvej 413
2770 Kastrup

Parkering

Der er mulighed for parkering bag klubhuset efter følgende regler:
Hverdage: 6 timer fra 06:00 – 18:00
Lør-, søn- og helligdage fri parkering 
Indkørsel overfor Skøjtevej.

Stiftet

10. juli 1930

CVR nr.

35323376

Telefon i klubben

32 19 33 55

Hjemmeside

www.roklubbenoeresund.dk

Facebook

Roklubben Øresund

Bestyrelse

Se hjemmesiden under ”Kontakt og Fakta”

Bankkonto

Mobile Pay

Danske Bank Reg. nr.: 9570 kontonr: 13239045

Roklubben 775544 og Tutten 250203

Kontingent

Senior roere 525 kr. pr. kvartal
Passive 300 kr. pr. år
Mini- og ungdomsroere 100 kr. pr. år
Fitness medlemmer 600 kr. pr. år
Skabsleje 100 kr. pr. år
Nøglekort 100 kr.

Kontingent for senior roere betales kvartalsvis forud.

Kassereren står for udlejning af skabe i omklædningsrum, samt salg af nøglekort, som giver fri adgang til klubben.

Adresseændringer

Medlemmerne vedligeholder selv deres data i www.Rokort.dk.

Rosæson

April – oktober
Tirsdag og torsdag roning kl. 17.30.
Tirsdag klubaften med spisning ca. kl. 20.00
Søndagsture annonceres via www.rokort.dk

Vintersæson

November – marts
Tirsdag ergometerroning, styrketræning, gymnastik, løb og gang fra kl. 17.30
Tirsdag klubaften kl. 19.00 og spisning kl. 19.30
Fredage svømning kl. 18.00 i Korsvejsbadet

Klubblad Stroken

Stroken udkommer 4 gange årligt.
Klubbladet udsendes til aktive og passive medlemmer på mail med link til hjemmesiden.
Indlæg til Stroken sendes til stroken@roklubbenoeresund.dk

Indmeldelse

Nye roere udfylder en indmeldelsesblanket, som udleveres af kassereren. På blanketten skriver man under på, at man kan svømme 300 meter.

Udmeldelse

Sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned.

Øresunds Ældreroere

Er en selvstændig roklub under Dansk Forening for Rosport.
Øresunds Ældreroere benytter Roklubben Øresunds både og klubhus hver onsdag kl. 09.00-16.00 året rundt.

Udgivet

i

af