Persondata

Politik for persondata i

Roklubben Øresund, Kastrup Gamle Lystbådehavn, Amager Strandvej 413 2770 Kastrup

CVR nr. 35323376

Definition: Persondata er oplysninger, som kan henføres til eller identificere en person.

Roklubben Øresunds brug af persondata.

Vi indsamler og opbevarer kun persondata, som medlemmer har oplyst på indmeldelsesblanketten. Denne blanket betragter Roklubben Øresund som samtykke til databehandling fra medlemmets side:

Følgende oplysninger indsamles:

 • Navn
 • Adresse
 • Køn
 • Telefonnumre
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Navn, telefonnr. og e-mailadresse på nærmeste kontaktperson.

Vi gemmer dine personoplysninger til følgende formål:
Kommunikation, kontingentopkrævning, indberetning til kommunen, DFfR og DIF samt historiske statistikker. Vi indsamler ikke følsomme persondata.

Ved tilmelding til kurser hos DFfR videregives følgende oplysninger til DFfR:

Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mailadresse, Fødselsdato

Persondata opbevares i:
Roadministrationssystemet Rokort.dk. Adgangen er begrænset til klubbens medlemmer via login.

Der er lavet databehandleraftale med Rokort. Læs databehandler aftalen her.

Vi udleverer ikke data til 3. parter.

Vi offentliggør følgende:

 • Navn og telefonnummer på bestyrelsesmedlemmer i klubbladet, på hjemmesiden og på opslagstavlen
 • Navn på instruktører i klubbladet, på hjemmesiden og på opslagstavlen
 • Navn på medlemmer i rostatistikken og i diverse artikler på hjemmesiden
 • Navn på deltagerne i klargøring af både på hjemmesiden og på opslagstavlen
 • Navn på roeren med flest km pr. måned på roinfo.dk
 • Medlemsoversigt med navn, telefonnummer, adresse, privat e-mail, fødselsdag, rettigheder og indmeldelsesdato på opslagstavlen

Vi opbevarer oplysningerne i en periode efter udmeldelse:

 • For at lave medlemsindberetning og dokumentere dette
 • For at historiske regnskaber er intakte
 • For at historiske statistikker er korrekte

Medlemmers rettigheder:
Hvert medlem har ret til: at blive oplyst om behandling af data, få indsigt i egne personoplysninger, berigtigelse, sletning efter udmeldelse, begrænsning af behandling, udlevering af data, indsigelse. Klage kan ske til Datatilsynet.

Dataansvarlige:
Den til enhver tid siddende bestyrelse.

Udarbejdet af bestyrelsen 01. november 2020


Udgivet

i

af