Klargøring af bådene til sæson 2023

maler pensel

Så blev det endeligt til en sæson uden Corona indblanding, hvor vi har kunne dyrke vores dejlige sport i ro og mag. Alt godt har jo som bekendt en ende, og således også med rosæsonen 2022, hvor vi skal til at tænke i ”bådvedligehold”.

Vi udarbejder igen i år et skema over bådehold, som skal stå for klargøringen af vores både og materiel til næste sæson. Skemaet er udarbejdet med baggrund i sidste års bådehold og tilpasset med vores nye medlemmer, som vi også glæder os til at introducere til denne side af rosporten – Vedligeholdelse af materiellet i vintersæsonen er mindst lige så vigtig som aktiviteterne på de blå bølger om sommeren. Listen når ikke at blive klar til ”Stroken nr. 4”; men den vil blive opslået i klubben og lagt her på vores hjemmeside i løbet af oktober måned. Vi planlægger at den første båd kommer på værkstedet onsdag d. 2. november.

Ordningen virker på følgende måde:

Hver båd er tildelt en periode (1-2 uger) på værkstedet – skiftedage er alle på tirsdage, med undtagelse af de tre første hold, der starter onsdage, således at det passer med Ældreroernes mødedag. På den måde vil der altid være hjælpende hænder til flytning af bådene. Det øverste understregede navn på hvert bådehold er ”Bådformanden” for holdet, der er ansvarlig for koordineringen af indsatsen på båden, som holdet aftaler med materieludvalget på skiftedagen.

Omkring en uges tid før den planlagte mødedato for bådeholdet, fremsendes en e-mail til deltagerne på holdet, som så har mulighed for at informere bådformanden, hvis der opstår forhindringer med at møde den fastsatte aften. For at e-mail indkaldelsen kan fungere optimalt bedes I venligst holde os opdateret på ”Rokort.dk” med jeres gældende e-mail adresse, og/eller telefon nr., og postadresse.

Hvis den tildelte periode viser sig at være helt umulig for dig/et helt hold, er det ok at bytte periode med et andet hold – evt. ændringer bedes meddelt materialeudvalget.

Hele skemaet med alle bådehold finder du her: Skema over bådehold til klargøring af vores både til sæson 2023

Vel mødt til vintersæsonen 2022-2023!

På Materieludvalgets vegne, Allan & Mogens


Udgivet

i

af